plostice.eu - ochrana proti škodcom ISO 9001 - SGS certifikát

Uštipnutie plošticou posteľnou

Nie u každého jedinca sa po uštipnutí plošticou posteľnou objaví kožná reakcia. U väčšiny ľudí sa však toto uhrznutie prejaví vznikom červených, spočiatku aj bolestivých a neskoršie nepríjemne svrbiacich pupeňov (tzv. urticaria cimicina) s priemerom 1-3 cm v oblasti tváre, krku, na rukách alebo pažiach. Toto uštipnutie môže vyzerať ako uštipnutie iným hmyzom (komárom), vyrážky ako ekzém, alebo plesňová infekcia. V určitých prípadoch, pri citlivejších osobách alebo pri oslabenej imunite človeka môžu spôsobiť oveľa závažnejšie zdravotné problémy ako sú horúčka, opuchy či žihľavkové vyrážky po celom tele, preto netreba ich prítomnosť podceňovať.

Ploštice majú vysoko vyvinuté ústne ústrojenstvo, ktorým môžu ľahko preraziť kožu a následne vstreknúť sliny, ktoré obsahujú anikoaluganty nápomocné pri saní krvi. Samotné sanie krvi dospelým jedincom trvá 5 až 10 minút, u lariev je to do 3 minút. Po nakŕmení sa ploštice vrátia do svojho úkrytu, kde trávia potravu, až pokiaľ nevyhladnú a začnú znovu hľadať zdroj potravy.

Dospelé jedice sajúce krv Larvy sajúce krv
Alergická reakcia na uštipnutie plošticou posteľnou Pupence po uštipnutí plošticou posteľnou

© (2023) Asanačná, s. r. o. , all rights reserved. Tvorba web stránok