plostice.eu - ochrana proti škodcom ISO 9001 - SGS certifikát

Správanie (stravovacie návyky)

Ploštice posteľné sú veľmi odolné a bez kŕmenia dokážu prežiť aj niekoľko mesiacov, čo je u väčšiny hmyzu neobvyklé.

V klasickom vykurovanom prostredí sa ploštice snažia kŕmiť v päť až desaťdňových intervaloch. Schopnosť prežiť bez príjmu potravy závisí aj od teploty daného priestoru. Spravidla pri nižších teplotách (pod 13 °C) sa dospelá ploštica posteľná dožíva až jedného roku a v budovách s riadenou teplotou sa ich schopnosť dožiť bez potravy znižuje na cca od 2 do 6 mesiacov. Preto nie je rozumné ponechať budovu neobývanú v nádeji, že vyhladovaním sa týchto parazitov dá zbaviť. Ak je aj budova opustená, škodcovia sa zvačša presunú do vedľajších priestorov.

Ploštica posteľná je aktívna hlavne v nočných hodinách (vrchol aktivity sa odohráva zvyčajne okolo 05:00 alebo 06:00 hod. ráno), preto napáda hostiteľa predovšetkým počas spánku. Priťahuje ich oxid uhličitý, ktorý vydychujeme a telesné teplo. Zameriavajú sa na na odkryté časti tela ako sú tvár, krk, ruky či paže. Ploštica posteľná je svetloplachý hmyz, avšak niektoré jedince po styku s insekticídom strácajú svetloplachosť, teda ani osvetlená miestnosť nie je zárukou, že odradí týchto škodcov od napadnutia hostiteľa.

© (2023) Asanačná, s. r. o. , all rights reserved. Tvorba web stránok