plostice.eu - ochrana proti škodcom ISO 9001 - SGS certifikát

Likvidácia

Pri zistení zamorenia je najlepšie privolať odborníka, pretože pri neodbornom zásahu sa ploštice veľmi ťažko likvidujú. Po takomto zásahu insekticídnym prípravkom voľne dostupným v obchode, zomrie zväčša len vyliahnutá ploštica a to iba pri priamom zasiahnutí a nie jej vajíčka.

Prvým krokom k zisteniu napadnutia je správna identifikácia ploštice posteľnej. Ak zistíme napadnutie plošticami, je dôležité dôsledne skontrolovať všetky možné miesta napadnutia, aby sa zistil rozsah a stupeň ich premorenia a podľa toho sa mohol zvoliť spôsob ošetrenia. Ich odhalenie ešte v počiatočnom štádiu, znižuje šance na ich ďaľšie rozširovanie.

© (2023) Asanačná, s. r. o. , all rights reserved. Tvorba web stránok