plostice.eu - ochrana proti škodcom ISO 9001 - SGS certifikát

Kde sa nachádzajú

Ploštice posteľné nenapádajú len domácnosti, ale skoro všetky druhy objektov ako sú hotely, nemocnice, školy, kancelárske priestory a iné. Nájsť ich môžeme aj v dopravných prostriedkoch: vlakoch, autobusoch či autách.

Tento hmyz nepriťahuje nečistota, takže nemožno povedať, že sú známkou špinavého prostredia. Počas dňa sa ukrývajú v tažko dostupných, tmavých a extrémne malých miestach. Vyhľadávajú predovšetkým blízkosť miest spánku človeka kde majú ľahký prístup k zdroju potravy- ľudskej krvi.

Najčastejšie sa vyskytujú:

Ploštice posteľné sa najčastejšie ukrývajú v záhyboch matracu Ploštice posteľné na ráme obrazu Zamorený nábytok Napadnutá sedacia pohovka

© (2023) Asanačná, s. r. o. , all rights reserved. Tvorba web stránok