plostice.eu - ochrana proti škodcom ISO 9001 - SGS certifikát

Ako rozpoznať ich výskyt

Príznaky napadnutia plošticou posteľnou sa u väčšiny ľudí prejavujú v podobe kožných vyrážok alebo svrbenia. Ako však už bolo spomínané, tieto reakcie sú individuálne a niekedy sa neprejavia vôbec, preto je potrebné preventívne sledovať aj iné fyzické príznaky prítomnosti ploštice posteľnej.

Pre identifikáciu zamorenia plošticou posteľnou sú charakteristické nasledovné fyzické príznaky:

Ploštice používajú feromóny ako formu komunikácie o lokalite úkrytu, kŕmení a reprodukcii. Preto sa vravieva, že ploštice majú svoj charakteristický sladkastý zápach pripomínajúci hnijúce maliny a podľa toho ich možno rozpoznať. Avšak v skutočnosti je tento zápach len veľmi slabý a preto, s výnimkou silne zamorených oblastí, by sa nemalo spoliehať na detekciu ploštíc prostredníctvom ich zápachu.

© (2023) Asanačná, s. r. o. , all rights reserved. Tvorba web stránok