plostice.eu - ochrana proti škodcom ISO 9001 - SGS certifikát

Ploštica posteľná (Cimex lectularius)

Môžu sa nachádzať aj v päťhviezdičkových hoteloch, pretože ich prítomnosť nezávisí od čistoty prostredia.

Ploštica posteľná - Cimex lectularius

Ploštice posteľné sa v súčasnosti vyskytujú po celom svete. Od roku 1930 až 1980 malo ich zamorenie klesajúcu tendenciu, avšak od roku 1980 sa ich výskyt dramaticky zvýšil. Hoci prítomnosť ploštíc bola vnímaná ako problematika charakteristická pre rozvojové krajiny, postupom času sa začali šíriť aj do rozvinutých krajín.

V súčasnosti média hlásia zvýšený výskyt tohto hmyzu po celom svete predovšetkým v Spojených štátoch, Kanade, Veľkej Británii či ďaľších častí Európy, pričom najviac sa im darí v miernom podnebnom pásme. Presné príčiny tohto nárastu sú doposiaľ nejasné, avšak pripisujú sa najmä zvýšenému prisťahovalectvu, cestovnému ruchu či odolnosti voči doposiaľ používaným insekticídom.

Ploštice posteľné sa veľmi dobre adaptovali na spolužitie s človekom.

© (2024) Asanačná, s. r. o. , all rights reserved. Tvorba web stránok